Categorieën
Nieuws

Vragenlijst energietransitie

Beste dorpsgenoten,

De gemeente Midden-Groningen wil energiezuinig en duurzaam wonen graag bevorderen, ook in Lageland/Luddeweer en directe omgeving. Tegelijkertijd beseft ze dat er in onze omgeving veel trajecten parallel lopen, waaronder de versterkingsopgave en het zonnepark. Daarom heeft de gemeente Midden-Groningen Collectief Duurzaam Lageland, Vereniging Dorpsbelangen Lageland e/o en de gemeente Groningen (omdat de gemeentegrens door Lageland loopt) benaderd, om hier samen in op trekken. 

Uit een verkennend gesprek is naar voren gekomen om samen te onderzoeken of de ambities van de gemeente Midden-Groningen aan de overige ambities gekoppeld kunnen worden. Deze online vragenlijst is een onderzoekende stap daarvoor; we versturen deze naar alle inwoners in Lageland/Luddeweer en directe omgeving.  

Basis uitgangspunt van deze verkenning is dat inwoners zelf de regie in handen hebben wat betreft het verduurzamen van hun woningen. En dat, met deze vragenlijst als hulpmiddel, onderzocht wordt of het nuttig en gewenst is dat de overige partijen een rol kunnen vervullen. 

Via deze vragenlijst horen we graag welke wensen er zijn m.b.t. het (verder) verduurzamen van de eigen woning. Om te kijken wat er nodig is, is het ook belangrijk te weten wat er al is.  

Zou je de vragenlijst via deze link willen downloaden, invullen en mailen naar: algemeen@collectiefduurzaamlageland.nl